logowanie

Poradnik finansowy

PRZYDATNE PORADY

W zamieszczonym tu poradniku znajdziesz przydatne zalecenia, które umożliwiają ograniczenie ryzyka handlowego w sytuacji, gdy we współpracy między dostawcą i odbiorcą pojawiają się zaległości finansowe.

Stosując opisany schemat postępowania, który sprawdza się do polubownego rozwiązywania sporów, obie strony mogą uniknąć kosztownych oraz czasochłonnych procedur sądowych i egzekucyjnych.

Jeśli jesteś wierzycielem

W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” już w momencie wystawienia faktury polecamy stosowanie pieczęci prewencyjnej, która informuje odbiorcę o monitorowaniu i wymaganiu płatności w terminie wskazanym na fakturze.

W przypadku braku terminowej płatności należy skontaktować się z kontrahentem najpóźniej w okresie od 7. do 14. dnia po dacie wymagalności wierzytelności. Częstą przyczyną opóźnień w płatnościach jest zagubiona faktura lub niekorzystanie w firmie dłużnika z systemu monitorującego wymagalność płatniczą.

Co zrobić, jeśli kontrahent unika kontaktu lub niemożliwe było dokonanie ustaleń co do polubownej spłaty zaległości płatniczej? Następnym krokiem, który dopełnia formalności, jest wysłanie do kontrahenta wezwania do zapłaty. Statystyki pokazują, że po otrzymaniu takiego wezwania 50-70% firm natychmiast reguluje swoje zobowiązania. Wezwanie musi zawierać odpowiednią klauzulę o wpisie do wykazu firm niepolecanych przez branżę produktów promocyjnych. Należy je wysłać listem poleconym (pobierz wezwanie na podstronie monit).

Jeśli zaległość płatnicza nie zostanie odzyskana w okresie 30 dni po terminie płatności, zalecamy skorzystanie z usługi INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND. Umieszczenie dłużnika w wykazie oznacza natychmiastowe dotarcie z informacją o problemach płatniczych firmy do ponad 400 podmiotów branży reklamowej, korzystających z usługi. Już sama zapowiedź wpisania dłużnika na listę INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND skutecznie motywuje do natychmiastowego uregulowania należności. Tak wysoka efektywność działania INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND sprawia, że jest to najtańsza, najprostsza i niezwykle skuteczna forma windykacji.

Zgłoszenie do INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND nie oznacza automatycznego zamieszczenia zgłoszonej firmy w wykazie. W pierwszym etapie do kontrahenta wysłana zostaje informacja zachęcająca do kontaktu z dostawcą i podjęcia rozmów w celu polubownego rozwiązania sprawy (np. jednorazowa spłata należności, przedłużenie terminu płatności lub spłata ratalna).

W przypadku polubownych ustaleń deklaracja kontrahenta o konkretnym terminie i warunkach płatności jest podstawą uznania zaległości płatniczej wobec dostawcy. Bardzo ważne, aby deklaracja miała formę pisemną – pisma tradycyjnego lub emaila. Deklaracja w takiej formie jest dla wierzyciela podstawą do szybszego dochodzenia wierzytelności na ew. drodze sądowej.

Jeżeli kontrahent, pomimo poinformowania go o możliwości zamieszczenia w wykazie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, nie podejmuje rozmów bądź nie dochodzi do polubownych ustaleń, lub się z tych ustaleń nie wywiązuje, to taka sytuacja stawia zdolność finansową jego firmy pod dużym znakiem zapytania. W przypadku braku możliwości odzyskania należności wg opisanego wyżej schematu postępowania pozostaje skierować sprawę na drogę sądową.

Jeśli masz zaległości finansowe

Nie unikaj kontaktu z dostawcą. Szukaj aktywnego wyjścia z pętli zadłużenia. Najtrudniejszy klient to taki, z którym nie ma kontaktu.

Usługa INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND zachęca do kontaktu i podejmowania rozmów. Idealnym zachowaniem dłużnika jest jego pierwszy kontakt z dostawcą. Takie zachowanie stanowi o wysokim poczuciu odpowiedzialności handlowej i jakości kontaktów, o co głównie apelujemy.

Jeżeli problemy finansowe firmy, choć poważne, są tylko przejściowe, zaproponuj dostawcy rozłożenie spłaty zaległości na dogodne raty. Warto się postarać, aby warunki porozumienia były jak najbardziej dopasowane do bieżącej sytuacji finansowej firmy.

Pamiętaj, że 99% dostawców jest skłonna porozumieć się co do innego terminu i warunków spłaty. Zawarcie porozumienia jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu zadłużenia. Lepiej podjąć próbę polubownej spłaty zadłużenia, niż czekać aż sprawa trafi do sądu lub do komornika. Oszczędzi to nie tylko czasu, ale i zapobiegnie dalszemu powiększaniu się zadłużenia w wyniku narastania odsetek i wysokich kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Przejściowe problemy finansowe mogą przydarzyć się nawet „wytrawnym” przedsiębiorcom, często są niezależne od firmy, a wynikają bezpośrednio z czynników zewnętrznych. Warto wtedy skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sprawy, które będzie korzystne dla obu stron.

Realizacja: Comluk interactive Ta strona zbiera cookies w celu udoskonalania strony. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie tych informacji możesz zablokować je w ustawieniach przeglądarki.