logowanie

Schemat działania

W ramach usługi INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND zyskasz:

Bieżący dostęp do aktualnego wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND na stronie internetowej
Możliwość zgłoszenia nierzetelnego kontrahenta do wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND
Wzór wezwania do płatności
Pieczęć prewencyjną
Comiesięczny wykaz firm niepolecanych przez branżę reklamową, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej

Jak działa INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND?

Działanie programu obejmuje 4 proste kroki – do odzyskania należności, z którymi zalega kontrahent, lub wpisania firmy na listę nierzetelnych partnerów w branży.

Jeżeli Twój kontrahent zalega z płatnością dłużej niż 30 dni, możesz podjąć kroki, by z powodzeniem rozwiązać ten problem.

Zgłoś nierzetelną firmę poprzez stronę internetową, używając swojego loginu oraz hasła, lub wysyłając e-mail w tej sprawie
na adres ze strony kontaktowej.

Pamiętaj, że sam fakt zgłoszenia nie jest równoznaczny
z wpisaniem tej firmy do wykazu NOT RECOMMEND – pozwala jednak rozpocząć procedurę, która ma na celu polubowne rozwiązanie sporu.

W tym kroku kontrahent otrzymuje monit z informacją zachęcającą do polubownego załatwienia sprawy w terminie 3 dni od daty powiadomienia.

W czwartym kroku dochodzi do rozwiązania sprawy, która może mieć dwojaki rezultat:

strony osiągają porozumienie w spłacie zadłużenia, co owocuje odzyskaniem należności

lub gdy zaległa płatność nie została uregulowana, kontrahent zostaje umieszczony w wykazie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, a prawa zostaje skierowana na drogę sądową.

Realizacja: Comluk interactive Ta strona zbiera cookies w celu udoskonalania strony. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie tych informacji możesz zablokować je w ustawieniach przeglądarki.